Αποστολή, Σκοπός και Αναγνώριση του Περιοδικού

Το Επιστημονικό Περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα» δέχεται άρθρα από Έλληνες και ξένους ερευνητές και συγγραφείς και βασίζεται σε σύστημα κριτών. Αποστολή του περιοδικού είναι να συμβάλει στην εξέλιξη της νοσηλευτικής επιστήμης και πρακτικής στην Ελλάδα και διεθνώς. Επίσης, στόχος είναι η προαγωγή και διάχυση νέων γνώσεων και ερευνητικών δεδομένων για εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας υγείας (πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο). Για το σκοπό αυτό καλούνται συνάδελφοι νοσηλευτές και συνεργάτες άλλων επιστημών να συνεισφέρουν υψηλού επιπέδου πρωτογενείς και δευτερογενείς μελέτες στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

Το περιοδικό Νοσηλεία και Έρευνα συμπεριλαμβάνεται στα περιοδικά με εθνική αναγνώριση ΦΕΚ τεύχος Β,1961/23-9-2008. Επίσης, το περιοδικό έγινε δεκτό και αποδελτιώνεται στις Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων CINHAL, EBSCO και SCOPUS. Επιπλέιον, από το 2019 ανήκει στο Directory of Nursing Journals Managed by INANE (International Academy of Nursing Editors).