Οδηγίες προς τους Συγγραφείς

  Οι παρούσες οδηγίες του περιοδικού «Νοσηλεία και Έρευνα» έχουν εναρµονιστεί µε τις «Κοινές Απαιτήσεις για τα Άρθρα τα οποία Υποβάλλονται σε Βιοϊατρικά Περιοδικά», σύµφωνα µε τη Διεθνή Επιτροπή Εκδοτών Ιατρικών Περιοδικών.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή  εργασίας ή αξιολόγησης είναι η εγγραφή στην πλατφόρμα του περιοδικού.

  Σε περίπτωση ο συγγραφέας επιθυμεί να υποβάλει παραπάνω από μία εργασία τότε απατείται ξεχωριστή υποβολή για την κάθε εργασία

  Οδηγίες προς συγγραφείς:

  Κρίνεται απαραίτητο να διαβάσετε τις  οδηγίες σχετικά με τα βήματα που απαιτούνται για την υποβολή μίας εργασίας .Τις οδηγίες μπορείται να τις βρείτε πατώντας εδώ.

  Στην περίπτωση που σας ζητηθούν διορ΄θώσεις θα πρέπει να επανυποβάλλετε τιην εργασία.Για  οδηγίες σχετικά με την επανυποβολή  της διορθωμένης εργασίας πατήστε εδώ.

  Οδηγίες προς αξιολογητές:

  Κρίνεται απαραίτητο να διαβάσετε τις  οδηγίες σχετικά με τα βήματα που απαιτούνται για την αξιολόγηση μίας εργασίας .Τις οδηγίες μπορείται να τις βρείτε πατώντας εδώ.

  Αποστολή, Σκοπός και Αναγνώριση του Περιοδικού >>>

  Γενικές Πληροφορiες >>>

  Είδη εργασιών >>>

  Παράλληλη δημοσίευση εργασιών >>>

  Συμμετοχή συγγραφέων στην εκπόνηση της εργασίας >>>

  Περιοδικότητα έκδοσης του περιοδικού >>>

  Δομή και Μορφή Υποβαλλόμενων Εργασιών >>>

  Τρόπος Υποβολής των Εργασιών >>>

  Ανωνυμία Υπό Μελέτη Πληθυσμού και Πληροφορημένη Συγκατάθεση >>>

  Τήρηση Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων >>>

  Ευχαριστίες >>>

  Βιβλιογραφικές Παραπομπές >>>

  Διαδικασία Κρίσης >>>

  ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ >>>

  Joomla templates by Code-Stories