Οδηγίες προς τους Συγγραφείς

  Οι παρούσες οδηγίες του περιοδικού «Νοσηλεία και Έρευνα» έχουν εναρµονιστεί µε τις «Κοινές Απαιτήσεις για τα Άρθρα τα οποία Υποβάλλονται σε Βιοϊατρικά Περιοδικά», σύµφωνα µε τη Διεθνή Επιτροπή Εκδοτών Ιατρικών Περιοδικών.

  Αποστολή, Σκοπός και Αναγνώριση του Περιοδικού >>>

  Γενικές Πληροφορiες >>>

  Είδη εργασιών >>>

  Παράλληλη δημοσίευση εργασιών >>>

  Συμμετοχή συγγραφέων στην εκπόνηση της εργασίας >>>

  Περιοδικότητα έκδοσης του περιοδικού >>>

  Δομή και Μορφή Υποβαλλόμενων Εργασιών >>>

  Τρόπος Υποβολής των Εργασιών >>>

  Ανωνυμία Υπό Μελέτη Πληθυσμού και Πληροφορημένη Συγκατάθεση >>>

  Τήρηση Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων >>>

  Ευχαριστίες >>>

  Βιβλιογραφικές Παραπομπές >>>

  Διαδικασία Κρίσης >>>

  ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ >>>

  Joomla templates by Code-Stories