Τεύχος 33  ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  Προαγωγή Υγείας των Εργαζοµένων στο Χώρο της Υγείας Παναγιώτα Σουρτζή 9
  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚEΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  Η Χρήση του ∆ιαδικτύου για Θέµατα Υγείας από Άτοµα Ηλικίας 16-45 Ετών και Ιατρούς του Νοµού Φθιώτιδας ∆ερµιτζάκη Θεοδώρα-Αργυρή, Σίσκου Όλγα, Γαλάνης Πέτρος, Καϊτελίδου ∆άφνη 10
  Γνώση και Xρήση των Yπηρεσιών Yγείας στην Eπαρχία από Aθίγγανους Γαλάνης Πέτρος, Πρεζεράκος Παναγιώτης, Κούλη Ευγενία, Λιγκοβανλή Κατερίνα, Σίσκου Όλγα, Τσαβαλιάς Κωνσταντίνος, Καραµήτρη Ιωάννα, Καϊτελίδου ∆άφνη 17
  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
  Η Συµβολή της Αφήγησης στη ∆ιαχείριση του Υποφέρειν Ασθενών µε Απειλητική για τη Ζωή Αρρώστια Μπόνη Ειρήνη 22
  Η Προαγωγή της Συµµόρφωσης των Ασθενών µε Φλεβικά Έλκη στη Θεραπευτική Αγωγή ∆ηµητράκη Πασχαλίνα, Σούρτζη Παναγιώτα, Λεµονίδου Χρυσούλα 29
  Joomla templates by Code-Stories