Τεύχος 38

  Διαβάστε στο τεύχος 38:


  ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία και το σύστημα υγείας Χαράλαμπος Οικονόμου 18
  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚEΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  Διερεύνηση της εφαρμογής της Κλινικής Διακυβέρνησης στην ελληνική πραγματικότητα: Η περίπτωση των λαθών στο νοσοκομειακό περιβάλλον Αγγελική Δρελιώζη, Όλγα Σίσκου, Νικόλαος Μανιαδάκης,Παναγιώτης Πρεζεράκος 22
  Στάθμιση του ερωτηματολογίου Nurse Manager Competencies για την εκτίμηση των απαραίτητων ικανοτήτων των προϊσταμένων νοσηλευτών Χειρουργείου Κωνσταντινιά Καραθανάση, Mαρία Μαλλιαρού, Δάφνη Καϊτελίδου, Παναγιώτης Πρεζεράκος 34
  Στάσεις και γνώσεις νοσηλευτών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας αναφορικά με τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων Παναγιώτα Κωτσιοπούλου, Μαρία Τσιρώνη, Σοφία Ζυγά, Ιωάννης Μωύσογλου, Πέτρος Γαλάνης, Παναγιώτης Πρεζεράκος 46
  Μετάφραση, Εφαρμογή και Αξιολόγηση του Συστήματος ΟΜΑΗΑ στην Κοινοτική Νοσηλευτική στην Ελλάδα Χριστίνα Γκαμπρίς, Παναγιώτα Σουρτζή 54
  Joomla templates by Code-Stories