Τεύχος 53

  Διαβάστε στο τεύχος 53

  ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ    
  HUMAN RIGHTS, OLDER PEOPLE AND AGEISM 18 Elizabeth Mestheneos
  ΕΡΕΎΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ    
  Πολιτισμική προσαρμογή και στάθμιση της Κλίμακας Εργασιακής Αβεβαιότητας (EPRES) σε
   εργαζόμενους στην Ελλάδα 
  22 Βασιλική-Μαρία Τσοπόκη, Παναγιώτα Σουρτζή, Πέτρος Γαλάνης, Alejandra Vives, Joan Benach, Στυλιανή Τζιαφέρη, Εμμανουήλ Βελονάκης
  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ    
  Σύγκριση των Απόψεων των Ασθενών, των Συγγενών και του Νοσηλευτικού Προσωπικού
  Σχετικά με την Εκπαίδευση Ενδυνάμωσης στην Ελλάδα
  38 Παναγιώτα Κοπανιτσάνου, Παναγιώτα Σουρτζή, Kirsi Valkeapaa, Χρυσούλα Λεμονίδου
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ    
    Αξιολόγηση νεογνικού πόνου - εργαλεία εκτίμησης 50 Χριστίνα Διονυσακοπούλου, Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου, Βασιλική Μάτζιου
  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ    
    Η Εκτίμηση του Βάθους Αναισθησίας μέσω του Διφασματικού Δείκτη 64 Μαρία Μπαστάκη, Μαρία Καπρίτσου, Θεόδωρος Κατσούλας, Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου
  Joomla templates by Code-Stories